Geopolitique 1990 (C64 version)

Geopolitique 1990 (C64 version)

YAY, ASCII charset ftw! Wait...where's Australia?